Slovensko


Dial Telecom, a.s.
- organizační složka

Dial Telecom, a.s. - organizační složka Slovenská republika
Zámocká 7074/30
3. poschodí
811 01 Bratislava
tel. +421 2 20 633 386

IČO: 45940967

e-mail:
správa inženýrských sítí:
dialtelecom@valde.sk
ostatní administrativní záležitosti:
dialtelecom@osco.sk
obchod:
sales@dialtelecom.cz