Z Frankfurtu do Lvova na „jeden skok“


23.10.2015
Praha, Lvov
Dial Telecom, a. s., přední český poskytovatel telekomunikačních služeb, zahájil komerční provoz 100G Lambdy mezi Frankfurtem nad Mohanem (DE) a Lvovem (UKR). Trasa je součástí dálkové přenosové DWDM sítě Dial Telecomu.

Z celkové délky trasy, která činí téměř 1800 km, tvoří vlastní DWDM síť Dial Telecomu mezi Frankfurtem a polským Krakowem 1360 km.

Díky nejmodernějším technologiím a pečlivému nastavení celé trasy z Německa na Ukrajinu se podařilo celý úsek překonat na tzv. jeden skok, tedy bez nutnosti regenerovat optický signál 100G lambdy na trase mezi oběma koncovými uzly.

„Úspěšný komerční provoz 100G lambdy na DWDM na tuto dlouhou vzdálenost potvrzuje, že důraz na promyšlený výběr a řádnou výstavbu a provoz telekomunikační infrastruktury nám umožňuje čelit i takovým technologickým výzvám, které se před nedávnem zdály nesplnitelné a ani nyní je není schopen vyřešit každý poskytovatel telco služeb,“ říká Pavel Kvíčala, manažer oddělení výstavby a údržby přístupových sítí Dial Telecom, a. s.

O firmě Dial Telecom, a.s. (Česká republika)
Akciová společnost Dial Telecom je poskytovatelem komplexního portfolia hlasových, datových a internetových služeb s garantovanou dostupností po celé České republice prostřednictvím vlastní jednotné optické sítě. Síť společnosti Dial Telecom má centrální dohledové centrum v Praze. Monitorování sítě i pracoviště podpory zákazníků pracují v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Dial Telecom, a. s., je držitelem certifikátů ISO 9001:2009 se zaměřením na management jakosti, ISO 14001:2005 pro kvalitu environmentálního managementu a ISO 27001:2006 pro řízení informační bezpečnosti, tedy ochranu citlivých informací před neoprávněným přístupem.