Dial Telecom připojil Ministerstvo zemědělství České republiky


27.6.2016
Praha
Ve výběrovém řízení ministerstva zemědělství na internetové připojení zvítězil Dial Telecom. Ministerstvo zemědělství ČR bude nyní připojeno k internetu o rychlosti 1 Gbps, u operátora ocenilo především rekordně rychlé zprovoznění služby, navíc na jeho vlastní optické síti.

Dial Telecom, a. s., přední český poskytovatel datových a hlasových služeb, připojil v těchto dnech do své optické sítě Ministerstvo zemědělství ČR. Zvítězil tak v náročném otevřeném výběrovém řízení, v němž nakonec rozhodla rychlost realizace připojovacích prací, ale také blízkost vlastní optické sítě operátora. Kapacita připojení ministerstva k metropolitní síti Dial Telecomu je 1 Gb/s.

Připojení k metropolitní síti operátora proběhlo již první červnový den. Vzhledem k termínu otevřeného výběrového řízení, ale také podpisu smlouvy s jeho vítězem, jde  o rekordní čas. Dial Telecom zrealizoval veškeré projektové, výkopové a infrastrukturní práce během pouhých 20 kalendářních dní.

„Takto rychlé připojení je možné vždy za předpokladu, že operátor vlastní svoji optickou síť. Dial Telecom takovéto optické sítě má, a to nejen v Praze. Máme poměrně hustě vybudované páteřní a přípojné linky po celé republice, navíc s přesahem do významných zahraničních internetových uzlů,“ podotkla k tomu Martina Setunská, marketingová manažerka Dial Telecom, a.s.

„Z tohoto důvodu jsme velmi často schopni připojit své zákazníky, ať už z komerční sféry, tak i ze státní správy či samosprávy, ve velmi rychlém čase,“ dodala k tomu Martina Setunská.

Zadavatel prohlašuje, že společnost Dial Telecom,  a. s., podala nejvýhodnější nabídku pro připojení Ministerstva zemědělství k celosvětové síti Internet, a to s využitím optického připojení se symetrickou propustností 1Gbit. Společnost Dial Telecom a. s. zřídila novou optickou trasu až do budovy Ministerstva zemědělství, a to v souladu s podmínkami zadavatele. Po převzetí do provozu jsou služby poskytovány bezvadně, řádně a včas, a to v souladu se smluvními podmínkami.

Z veřejně dostupných zdrojů vyplývá, že ministerstvo tímto krokem ušetřilo finanční prostředky a získalo vyšší přenosovou rychlost, než dosud využívalo (tj. získalo 10x vyšší rychlost); v absolutní částce ušetřilo několik set tisíc korun (bez zohlednění kvalitativních rozdílů) v horizontu 4 let.

Technické řešení konektivity
Individuální řešení Profi Internet zahrnuje využití vlastní optické sítě Dial Telecomu, která je nově přivedena až do budov Ministerstva zemědělství ČR. Dial Telecom zajišťuje v této oblasti komplexní služby: od vybudování trasy k zákazníkovi, přes koncová zařízení až po garantovaný přístup k internetu. Vlastní páteřní a metropolitní optická síť umožňuje zřídit přístupové linky s maximální možnou kvalitou, a zejména u vysokých kapacit navíc s velmi zajímavou cenou. Technologie využívající optickou síť jako základní přenosovou vrstvu jsou nejčastěji na bázi DWDM nebo CWDM.

Nad základní infrastrukturou provozuje Dial Telecom rozsáhlou IP MPLS síť, síť na bázi L2 Ethernetu a SDH síť pro synchronní přenosy – zejména u hlasu.

Optická síť jako konvergenční médium budoucnosti
Dial Telecom začal metropolitní síť v Praze budovat po roce 2000 a každoročně investuje nemalé prostředky do jejího dalšího rozvoje. Pevné připojení klientů optickým kabelem, vedeným převážně v bezpečí pod povrchem země, umožňuje vysokou rychlost a libovolnou přenosovou kapacitu datového a hlasového připojení, ale také jednoduchost a úsporu provozních i investičních nákladů. Metropolitní optická síť kopíruje výstavbu především kancelářských prostor v Praze.

Společnost Dial Telecom vlastní a provozuje rozsáhlé metropolitní sítě v rozsahu cca 1000 km tras, kromě Prahy je to dále v Brně, Plzni, Ostravě, Hradci Králové, Boskovicích, Jihlavě a Hodoníně. Tam, kde není optická síť k dispozici a kde není její budování efektivní, doplňuje kvalitní pokrytí internetem rádiová síť. Kromě komplexního poskytování internetových služeb se Dial Telecom zabývá například také hlasovými, cloudovými či telemetrickými službami.

Více informací vám rádi poskytneme na stránkách http://www.dialtelecom.cz .