NET4GAS si opět zvolil Dial Telecom jako partnera pro správu WAN a LAN


19.4.2018
Praha
Dial Telecom, a.s., přední český poskytovatel telekomunikačních služeb, opětovně uspěl ve výběrovém řízení na správu WAN (Wide Area Network – Rozlehlá síť) a LAN (Local Area Network – Lokální síť) společnosti NET4GAS, s.r.o. na další 5leté období.

NET4GAS, dceřiná firma energetického giganta RWE, je držitelem licence pro přepravu plynu v České republice a do značné míry odpovídá za energetickou bezpečnost státu.
Zakázka obsahuje zejména servis sítě elektronických komunikací zahrnující správu pasivních i aktivních prvků sítě (vlákna, aktivní prvky), poskytování služeb elektronických komunikací, poskytování služeb výstavby a oprav sítě a dodávky TELCO materiálu. Předmětem zakázky jsou i konzultační a poradenské činnosti v oblasti rozvoje a provozu telekomunikační sítě.

Jiří Kutílek, manažer oddělení maloobchodu společnosti Dial Telecom, o pokračování spolupráce s NET4GAS říká: „Zpracování nabídky na správu WAN a LAN byl jedním z nejnáročnějších úkolů za posledních několik let napříč všemi odděleními společnost. O to větší radost pak přineslo oznámení o výběru dodavatele. Věříme, že požadavky na vysokou kvalitu dodávané služby budeme i nadále plnit ke spokojenosti zadavatele.“

Zvýšené požadavky na zabezpečení
Dodávané řešení správy WAN a LAN je ojedinělé zejména v nárocích na vysokou bezpečnost a dostupnost služeb. Požadavky na přísné zabezpečení vychází z odpovědnosti NET4GAS za energetickou bezpečnost ČR a bezproblémovou vnitrostátní i mezinárodní přepravu a dodávky zemního plynu s přesahem do celého středoevropského regionu.

Služby dle výběrového řízení budou poskytovány od 1. 5. 2018.

O firmě Dial Telecom, a.s. (Česká republika)
Akciová společnost Dial Telecom je poskytovatelem komplexního portfolia hlasových, datových a internetových služeb s garantovanou dostupností po celé České republice prostřednictvím vlastní jednotné optické sítě. Síť společnosti Dial Telecom má centrální dohledové centrum v Praze. Monitorování sítě i pracoviště podpory zákazníků pracují v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Dial Telecom, a. s., je držitelem certifikátů ISO 9001:2009 se zaměřením na management jakosti, ISO 14001:2005 pro kvalitu environmentálního managementu a ISO 27001:2006 pro řízení informační bezpečnosti, tedy ochranu citlivých informací před neoprávněným přístupem.

O firmě NET4GAS, s.r.o.
NET4GAS je držitelem výhradní licence pro přepravu plynu (TSO) v České republice. Společnost provozuje více než 3600 km plynovodů a její přepravní soustava je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které respektují její závazek vůči budoucím generacím. NET4GAS propojuje trhy do všech světových stran přeshraničními propoji a kapacitními produkty i proaktivní rolí při vytváření budoucího modelu evropského trhu s plynem. Přispívá tak ke zvýšení energetické bezpečnosti nejen v České republice, ale v celém středoevropském regionu. Více na http://www.net4gas.cz/.