Dial Telecom zvítězil v projektu Krizi navzdory


18.06.2010
Praha
Dial Telecom, a.s., přední český poskytovatel telekomunikačních služeb, byl včera mezi dalšími firmami oceněn za úspěšné řešení boje proti krizi. Projekt Krizi navzdory vyhlásila letos Hospodářská komora ČR ve spolupráci s PricewaterhouseCoopers ČR. Dial Telecom zvítězil v kategorii Doprava a spoje, telekomunikace.

Hospodářská krize prověřila společnostem jejich podnikatelský model a motivovala je k přijetí opatření, která jim umožnila nejen přečkat krizi s minimálními ztrátami, ale často i upevnit základy pro další expanzi a růst. „Podle našich analýz mělo překonávání ekonomických problémů spojených s hospodářskou recesí pro dvě třetiny firem také své pozitivní důsledky. Rozhodli jsme se je zmapovat a vítěze nad krizí ocenit a medializovat,“ uvedl k projektu prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel. 

Právě z takových firem vybírala odborná porota na základě doporučení garantů a zároveň partnerů projektu Krizi navzdory vítěze jednotlivých kategorií. Společnost Dial Telecom byla oceněna v kategorii „Doprava a spoje, telekomunikace“. Ocenění převzala včera ve večerních hodinách prostřednictvím Zdeňka Sivka, předsedy představenstva Dial Telecom, a.s.

Do projektu jsme se přihlásili s cílem sdílet jednotlivé nástroje, které jsme aplikovali v období nepříznivé hospodářské situace, a tím  pozitivně  přispět  k udržení a rozvoji ostatních podnikatelských subjektů v ČR. Podařilo se nám demonstrovat, že i ryze česká společnost, jako je Dial Telecom, je schopna  čelit krizi a že vhodně zvolené investice přinesly zvýšení tržeb při udržení rentability vlastního kapitálu a snížení zadluženosti firmy,“ říká k tomu Tomáš Strašák, obchodní ředitel a člen představenstva Dial Telecom, a.s.  „Účast na prestižním projektu, který vyhlásila Hospodářská komory ČR ve spolupráci s PricewaterhouseCoopers ČR a Českou Televizí, je pro naši společnost velikou ctí. Věříme,  že naše  účast  byla přínosem nejen pro nás, ale i pro širokou podnikatelskou veřejnost.“

Do pětice kandidátů nominovaných na hlavního vítěze projektu Krizi navzdory byla dále zahrnuta společnost Exim Tours, Linet, Rodinný pivovar Bernard a WBI Systems.

Vítězové jednotlivých kategorií

Projekt ocenil 10 společností v 10 deseti ekonomických odvětvích za kroky, jež podnikly v reakci na hospodářskou krizi (v závorce uveden odborný garant příslušné kategorie):

• Doprava a spoje, telekomunikace: Dial Telecom (Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.)
• Stavebnictví, stavební materiály a technická zařízení budov: Isolit-Bravo (KNAUF Praha, s.r.o.)
• Strojírenství, elektrotechnika: Zikmund electronics (ČT24)
• Potravinářský průmysl: Rodinný pivovar Bernard (PROFIT nakladatelství STANFORD, a.s.)
• Zpracovatelský průmysl: 5M (Grafton recruitment)
• Informační technologie: WBI Systems (Microsoft,s.r.o., a J.K.R. spol,s.r.o.)
• Zdravotnictví: Linet (Bankovní institut vysoká škola, a.s., a MAFRA)
• Služby pro podniky: Moris design (ZalozFirmu.cz, Česká spořitelna, a.s., a Centrum Holdings)
• Obchod : TPT Coating (RRM)
• Vzdělávání a cestovní ruch: Exim Tours (Vysoká škola finanční a správní, o.p.s)


Složení odborné poroty
Petr Kužel, prezident Hospodářské komory ČR
Petr Zmátlík, ředitel PricewaterhouseCoopers ČR
Jindřich Soukup, prorektor VŠE Praha
Pavel Finger, finanční ředitel CCB - Czech Credit Bureau

„Čerstvý průzkum PricewaterhouseCoopers ČR mezi českými soukromými společnostmi ukázal, že zhruba třetina podniků si dokázala v loňském roce udržet úroveň tržeb, a desetina podniků je dokonce zvýšila. Těší mě, že důvěra v budoucnost se vrací – téměř 70 % soukromých podniků očekává růst svých tržeb v příštích 12 měsících,“ říká Jiří Moser, řídící partner PricewaterhouseCoopers v České republice.

O projektu Krizi navzdory
Cílem projektu bylo najít a představit malé a středně velké podniky, které dokázaly inovativně reagovat na krizi, odvrátit hrozící propad a najít nový směr svého rozvoje a podnikání, a na autentických příkladech z praxe ukázat a demonstrovat nové způsoby a cesty, jak reagovat na nepříznivé ekonomické podmínky. Vyhlašovatelem projektu je Hospodářská komora ČR, hlavním odborným partnerem je poradenská společnost PricewaterhouseCoopers ČR a hlavním mediálním partnerem je Česká televize. Více na http://www.komora.cz.

O Hospodářské komoře ČR
Hospodářská komora České republiky je subjektem zastupujícím podnikatelskou veřejnost v České republice a neodmyslitelnou součástí hospodářského života v České republice. Chrání zájmy svých členů – malých, středních a velkých podniků, sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Více na stránkách http://www.komora.cz.