Dial Telecom posiluje optiku do Polska


1.07.2010
Praha
Dial Telecom, a.s., přední český poskytovatel telekomunikačních služeb, pokračuje ve výstavbě páteřní optické sítě na trase Ivančice – Brno – Ostrava – Polsko. V červenci 2010 bude zprovozněna první část propojení na úseku Ivančice – Brno v délce 59 km, druhá etapa výstavby této části sítě byla právě zahájena. Jedná se o úsek dlouhý rovněž 59 km na trase Libhošť – Horní Žukov (včetně přípravy na odbočení směr Ostrava). Součástí této investice bude i výstavba moderního housingového centra v lokalitě Libhošť.

Společnost Dial Telecom v současné době vlastní a provozuje rozsáhlou infrastrukturu tvořenou kabely s optickými vlákny a chráničkami pro tyto optické kabely. Tato páteřní infrastruktura zahrnující metropolitní, republikovou a mezinárodní optickou síť tvoří základ pro provoz vyšších vrstev sítě.

Délka provozovaných optických kabelových tras společnosti Dial Telecom činí v současnosti 4500 kilometrů v rámci České republiky a 80km kabelových tras s přibližně 7700km optických vláken v rámci metropolitní sítě v Praze.

Technologie, využívající optickou síť jako základní přenosovou vrstvu, jsou nejčastěji na bázi DWDM, CWDM, L2 Ethernet a MPLS. Síť má dva nezávislé 10 Gbps propoje do uzlů NIX a dvě nezávislá připojení na tranzitní IP provozovatele, rovněž o kapacitě 10Gbps. Dial Telecom patří mezi významné partnery zahraničních peeringových centrer. (SIX, Decix, Linx, Amsix, KleyRex, ECIX)

Více informací Vám poskytneme na stránkách http://www.dialtelecom.cz nebo na těchto kontaktech:

Martina Setunská
Marketing manager, PR
tel.: + 420 226 204 159
email: martina.setunska@dialtelecom.cz
www.dialtelecom.cz

Pavel Křižka
PR Manager
tel.: +420 732 582 776
email: pavel.krizka@justc.cz                                                         
www.justC.cz

O firmě Dial Telecom, a.s. (Česká republika)
Akciová společnost Dial Telecom je poskytovatelem komplexního portfolia hlasových, datových a internetových služeb s garantovanou dostupností po celé České republice prostřednictvím vlastní jednotné optické sítě. Síť společnosti Dial Telecom má centrální dohledové centrum v Praze. Monitorování sítě i pracoviště podpory zákazníků pracují v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Dial Telecom, a. s., je držitelem certifikátů ISO 9001:2009 se zaměřením na management jakosti, ISO 14001:2005 pro kvalitu environmentálního managementu a ISO 27001:2006 pro řízení informační bezpečnosti, tedy ochranu citlivých informací před neoprávněným přístupem.