Dial Telecom posílil optickou trasu Brno - Vyškov - Prostějov - Olomouc


2.09.2009
Praha
Dial Telecom, a.s., přední český poskytovatel telekomunikačních služeb, posílil vlastní optickou síť na trase Brno – Vyškov – Prostějov – Olomouc na NxGbps. Důvodem bylo neustále rostoucí zatížení stávající trasy a zvyšující se požadavky zákazníků. Upgrade sítě v uvedeném úseku bylo nutné provést z důvodu zachování a garance kvalitativních nároků na ethernetové přenosy a zároveň schopnosti uspokojit rostoucí požadavky na přenosovou kapacitu.

Upgrade sítě ve výše uvedeném úseku bylo nutné provést z důvodu zachování a garance kvalitativních nároků na ethernetové přenosy a zároveň schopnosti uspokojit rostoucí požadavky na přenosovou kapacitu.

Snažíme se pružně a s předstihem reagovat na poptávku a modernizovat naši síť tak, abychom zachovali kvalitu služeb a zároveň byli schopni co nejrychleji zprovoznit poptávané služby stávajících, ale i nových zákazníků“, dodává Pavel Kvíčala, vedoucí týmu vedení projektů.

Základní páteřní technologií sítě Dial Telecom je vlastní metropolitní, republiková a mezinárodní optická síť. Metropolitní síť v Praze má nyní rozsah cca 160 km vlastní a 230km pronajatých tras. V současné době má Dial Telecom dostatek kapacit ve všec h podstatných lokalitách v Praze i mimo ní a to zejména díky vytvoření kapacitního propoje mezi pražskými telehousy a klíčovými předávacím body s ostatními operátory.

Více informací Vám poskytneme na stránkách http://www.dialtelecom.cz nebo na těchto kontaktech:

Martina Setunská
Marketing manager, PR
tel.: + 420 226 204 159
email: martina.setunska@dialtelecom.cz
www.dialtelecom.cz

Pavel Křižka
PR Manager
tel.: +420 732 582 776
email: pavel.krizka@justc.cz                                                         
www.justC.cz

O firmě Dial Telecom, a.s. (Česká republika)
Akciová společnost Dial Telecom je poskytovatelem komplexního portfolia hlasových, datových a internetových služeb s garantovanou dostupností po celé České republice prostřednictvím vlastní jednotné optické sítě. Síť společnosti Dial Telecom má centrální dohledové centrum v Praze. Monitorování sítě i pracoviště podpory zákazníků pracují v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Dial Telecom, a. s., je držitelem certifikátů ISO 9001:2009 se zaměřením na management jakosti, ISO 14001:2005 pro kvalitu environmentálního managementu a ISO 27001:2006 pro řízení informační bezpečnosti, tedy ochranu citlivých informací před neoprávněným přístupem.