Zabezpečte se před zneužitím své ústředny!


7.12.2009
Praha
Dial Telecom, a.s., přední český poskytovatel telekomunikačních služeb, varuje všechny své klienty, kteří provozují vlastní VOIP ústřednu, před riziky nabourání se do systému a zneužití ústředny pro neautorizované směrování hlasových hovorů. Pokud podobný útok není včas detekován, mohou ztráty pramenící z takovéhoto zneužití dosáhnout až milionů korun měsíčně.

Pokud má VOIP ústřednu zákazník ve vlastní správě, je zabezpečení tohoto systému plně pod jeho kontrolou a Dial Telecom nemůže zajistit dostatečnou ochranu VOIP ústředny.

"Abychom co nejvíce eliminovali riziko útoku na naše zákazníky, rozeslali jsme jim dopis s doporučením, jak by mělo být prostředí zákazníka zabezpečeno, aby k útokům nedocházelo nebo aby škody z případného útoku byly minimalizovány. Doporučení se týkají zejména nastavení firewallu, přístupových hesel, síťových protokolů a systémových služeb, kontroly hlasových služeb a sledování různých podezřelých aktivit v IT prostředí zákazníka,“ říká Martina Setunská, marketingový manažer Dial Telecom.


Vzhledem k tomu, že se tato problematika týká i zákazníků jiných poskytovatelů, tak tento komplexní seznam pravidel a doporučení naleznete  v zákaznické sekci webových stránek Dial Telecom . Pevně doufáme, že tyto rady pomohou všem společnostem využívající vlastní VOIP ústředny minimalizovat riziko zneužití jejich zařízení.


Více informací Vám poskytneme na stránkách http://www.dialtelecom.cz nebo na těchto kontaktech:

Martina Setunská
Marketing manager, PR
tel.: + 420 226 204 159
email: martina.setunska@dialtelecom.cz
www.dialtelecom.cz

Pavel Křižka
PR Manager
tel.: +420 732 582 776
email: pavel.krizka@justc.cz                                                         
www.justC.cz

O firmě Dial Telecom, a.s. (Česká republika)
Akciová společnost Dial Telecom je poskytovatelem komplexního portfolia hlasových, datových a internetových služeb s garantovanou dostupností po celé České republice prostřednictvím vlastní jednotné optické sítě. Síť společnosti Dial Telecom má centrální dohledové centrum v Praze. Monitorování sítě i pracoviště podpory zákazníků pracují v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Dial Telecom, a. s., je držitelem certifikátů ISO 9001:2009 se zaměřením na management jakosti, ISO 14001:2005 pro kvalitu environmentálního managementu a ISO 27001:2006 pro řízení informační bezpečnosti, tedy ochranu citlivých informací před neoprávněným přístupem.