Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky Dial Telecomu


25.5.2018
Praha
Vážení zákazníci, dovolte, abychom Vás informovali, že společnost Dial Telecom, a.s. vydala dokument „Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky Dial Telecomu, a.s. „ v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) č. 2016/679, který je účinný od 25. 5.2018.

Úplné znění naleznete v  sekci Pro zákazníky/GDPR nebo ke stažení zde.

O firmě Dial Telecom, a.s. (Česká republika)
Akciová společnost Dial Telecom je poskytovatelem komplexního portfolia hlasových, datových a internetových služeb s garantovanou dostupností po celé České republice prostřednictvím vlastní jednotné optické sítě. Síť společnosti Dial Telecom má centrální dohledové centrum v Praze. Monitorování sítě i pracoviště podpory zákazníků pracují v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Dial Telecom, a. s., je držitelem certifikátů ISO 9001:2009 se zaměřením na management jakosti, ISO 14001:2005 pro kvalitu environmentálního managementu a ISO 27001:2006 pro řízení informační bezpečnosti, tedy ochranu citlivých informací před neoprávněným přístupem.