Dial Telecom rozšířil svůj datový sál pro kritické technologie


7.6.2019
Praha
Dial Telecom, a.s., přední český poskytovatel telekomunikačních služeb, rozšířil své technologické prostory v pražském datovém centru společnosti CE Colo.

Dial Telecom rozšířil svůj dedikovaný uzavřený prostor využívaný v rámci datového centra o dalších více než 30 m2 a 40 kW.
Nový špičkově vybavený a zabezpečený vyhrazený prostor je napojený na vlastní optickou infrastrukturu Dial Telecom, která patří k nejvýznamnějším v České republice. Nově zřízený datový sál nyní bude sloužit především pro kritické technologie a technologie významných zákazníků Dial Telecomu.

Celkem 100 kW pro 27 rackových pozic
V datovém centru CE Colo nyní disponuje Dial Telecom samostatným uzavřeným prostorem o výměře 70 m2 s dostatečným příkonem pro umístění páteřní sítě i dalších technologií Dial Telecomu. Rozvržení a uspořádání umožňuje, aby rezervovaný příkon 100 kW mohl být dle potřeby navýšen.
Veškeré technologie, použité k vybavení prostoru, jsou zálohovány. Jsou tak eliminovány všechna SPoF (Single Points of Failure – kritická místa). Energie je vedena po dvou zcela nezávislých větvích pro napájení 230V AC a -48V DC.

Kromě tohhoto dedikovaného prostoru má Dial Telecom v rámci DC CE Colo řadu dalších racků se svou technologií či zařízením zákazníků, které jsou umístěny ve sdílených sálech v rámci datacentra.

Rozšíření našich dedikovaných technologických prostor v DC CE Colo je dalším logickým krokem, jak zajistit budoucí růst společnosti a vyhovět nárokům na umístění nových síťových technologií při současném zvyšování dostupnosti a kvality našich služeb. Rozšířené prostory sálu budeme dlouhodobě využívat pro naše vlastní kritické technologie i technologie našich významných zákazníků,“ řekl Pavel Kvíčala, zástupce technického ředitele a manažer výstavby a provozu transportní a přístupové sítě společnosti Dial Telecom, a.s.

O společnosti Dial Telecom
Akciová společnost Dial Telecom je poskytovatelem komplexního portfolia hlasových, datových a internetových služeb s garantovanou dostupností po celé České republice prostřednictvím vlastní optické sítě. Síť společnosti Dial Telecom má centrální dohledové centrum v Praze. Monitorování sítě i pracoviště podpory zákazníků pracují v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Dial Telecom, a. s. je držitelem certifikátů ISO 9001:2009 se zaměřením na management jakosti, ISO 14001:2005 pro kvalitu environmentálního managementu a ISO 27001:2006 pro řízení informační bezpečnosti, tedy ochranu citlivých informací před neoprávněným přístupem.