Dial Telecom je na seznamu kvalifikovaných dodavatelů


9.11.2009
Praha
Dial Telecom, a.s., přední český poskytovatel telekomunikačních služeb, je součástí oficiálního seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který je veden u Ministerstva pro místní rozvoj podle zákona o veřejných zakázkách.

Tento seznam zveřejňuje dodavatele, kteří splnili základní kvalifikační a profesní kritéria zákona o veřejných zakázkách a splnění kvalifikace doložili MMR.

„Velký přínosem zařazení naší společnosti do seznamu kvalifikovaných dodavatelů je zejména determinace kvality námi poskytovaných služeb . Vypisovatelé veřejných zakázek si mohou pomocí vyhledávače nejen společnost najít, ale získat i základní identifikační údaje o příslušném dodavateli,“ říká marketingová manažerka společnosti Dial Telecom.

Více informací Vám poskytneme na stránkách http://www.dialtelecom.cz nebo na těchto kontaktech:

Martina Setunská
Marketing manager, PR
tel.: + 420 226 204 159
email: martina.setunska@dialtelecom.cz
www.dialtelecom.cz

Pavel Křižka
PR Manager
tel.: +420 732 582 776
email: pavel.krizka@justc.cz                                                         
www.justC.cz

O firmě Dial Telecom, a.s. (Česká republika)
Akciová společnost Dial Telecom je poskytovatelem komplexního portfolia hlasových, datových a internetových služeb s garantovanou dostupností po celé České republice prostřednictvím vlastní jednotné optické sítě. Síť společnosti Dial Telecom má centrální dohledové centrum v Praze. Monitorování sítě i pracoviště podpory zákazníků pracují v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Dial Telecom, a. s., je držitelem certifikátů ISO 9001:2009 se zaměřením na management jakosti, ISO 14001:2005 pro kvalitu environmentálního managementu a ISO 27001:2006 pro řízení informační bezpečnosti, tedy ochranu citlivých informací před neoprávněným přístupem.