NET4GAS si v tendru za 83 milionů vybral Dial Telecom


21.3.2013
Praha
Dial Telecom, a.s., přední český poskytovatel telekomunikačních služeb, uspěl ve výběrovém řízení na správu IT sítě WAN společnosti NET4GAS, s.r.o. Zakázka v délce trvání 5 let dosahuje hodnoty více než 80 milionů korun. NET4GAS, dceřiná firma energetického giganta RWE, je držitelem licence pro přepravu plynu v České republice a do značné míry odpovídá za energetickou bezpečnost státu.

Zakázka obsahuje zejména správu existující síťové infrastruktury energetické společnosti. Součástí pětileté spolupráce bude však také participace na probíhajících i plánovaných projektech pro rozvoj sítí WAN/LAN. V rámci zakázky zabezpečí Dial Telecom chod více než 160 lokalit společnosti NET4GAS v 11 krajích České republiky – celkem s 350 aktivními síťovými zařízeními a s 1 600 km tras dálkových a areálových optických a metalických kabelů.

Zvýšené požadavky na zabezpečení
Dodávané řešení správy WAN je ojedinělé zejména v nárocích na vysokou bezpečnost a dostupnost služeb, která se promítá do konečné úrovně smlouvy SLA mezi oběma subjekty. Požadavky na přísné zabezpečení vychází z odpovědnosti NET4GAS za energetickou bezpečnost ČR a bezproblémovou vnitrostátní i mezinárodní přepravu a dodávky zemního plynu s přesahem do celého středoevropského regionu.

Jiří Kutílek, manažer oddělení maloobchodu společnosti Dial Telecom, o dodané technologii zabezpečení sítě říká: „Řešení bezpečnosti sítě pro NET4GAS je samozřejmě víceúrovňové a vychází z potřeb a identifikovaných rizik. Toto zabezpečení je jak fyzické, z hlediska umístění klíčové infrastruktury, tak i logické z hlediska topologie sítě.“
Zároveň jsou realizována také opatření týkající se redundance klíčových komponent, řízení IT i non-IT přístupů, IT bezpečnosti a proaktivních dohledů.

Svou roli při splnění kvalifikačních kritérií sehrála i 13letá zkušenost Dial Telecomu s poskytováním datových služeb českým i zahraničním partnerům a předchozí úspěšná spolupráce se společností NET4GAS.

Zdeněk Haloda, IT Manager společnosti NET4GAS, k tomu dodává: „Dial Telecom spolupracuje se skupinou RWE již řadu let. V této veřejné zakázce opět prokázal schopnost flexibility, výborné zákaznické orientace a nabídl nejlepší poměr mezi cenou a designem požadované služby. Tím Dial Telecom obhájil své místo mezi IT partnery, o které se může NET4GAS v nové strategii řízení společnosti opřít.

Spuštění služeb je plánováno na začátek května 2013.

NET4 GAS

 

Více informací Vám poskytneme na stránkách http://www.dialtelecom.cz nebo na těchto kontaktech:

Martina Setunská
Marketing manager, PR
tel.: + 420 226 204 159
email: martina.setunska@dialtelecom.cz
www.dialtelecom.cz

Pavel Křižka
PR Manager
tel.: +420 732 582 776
email: pavel.krizka@justc.cz                                                         
www.justC.cz

O firmě Dial Telecom, a.s. (Česká republika)
Akciová společnost Dial Telecom je poskytovatelem komplexního portfolia hlasových, datových a internetových služeb s garantovanou dostupností po celé České republice prostřednictvím vlastní jednotné optické sítě. Síť společnosti Dial Telecom má centrální dohledové centrum v Praze. Monitorování sítě i pracoviště podpory zákazníků pracují v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Dial Telecom, a. s., je držitelem certifikátů ISO 9001:2009 se zaměřením na management jakosti, ISO 14001:2005 pro kvalitu environmentálního managementu a ISO 27001:2006 pro řízení informační bezpečnosti, tedy ochranu citlivých informací před neoprávněným přístupem.

O firmě NET4GAS, s.r.o.
NET4GAS je držitelem výhradní licence pro přepravu plynu (TSO) v České republice. Společnost provozuje více než 3600 km plynovodů a její přepravní soustava je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které respektují její závazek vůči budoucím generacím. NET4GAS propojuje trhy do všech světových stran přeshraničními propoji a kapacitními produkty i proaktivní rolí při vytváření budoucího modelu evropského trhu s plynem. Přispívá tak ke zvýšení energetické bezpečnosti nejen v České republice, ale v celém středoevropském regionu. Více na http://www.net4gas.cz/.