Dial Telecom uspěl v dalších tendrech státních institucí


25.4.2013
Praha
Dial Telecom, a.s., významný český dodavatel hlasových a datových služeb, začátkem roku uspěl ve výběrových řízeních dvojice státních institucí na dodávku telekomunikačních služeb. Ministerstvo zahraničních věcí a Státní rostlinolékařská správa se rozhodly nevyužít nákupu dílčích IT služeb v rámci projektu Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS) a vybrat si svého vlastního dodavatele na základně nejlepší nabídky. Odklonem od dosavadních dominantních poskytovatelů spoří obě instituce zhruba dvě třetiny nákladů, celkově přes šest milionů korun.

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) i Státní rostlinolékařská správa (SRS) si shodně ve výběrovém řízení na dodávku telekomunikačních služeb zvolily Dial Telecom v lednu letošního roku. Vlastní „mini“ tendry obou institucí byly reakcí na opětovné potíže státu vypsat regulérní centralizovanou soutěž, která by nediskriminovala malé a střední dodavatele telekomunikačních řešení. Ti přitom zpravidla poskytují levnější služby než velké společnosti.

Díky zrušení centralizovaného tendru si mohou úřady svobodně zvolit dodavatele vlastních komunikačních řešení bez omezení, pouze na základě nejlepší nabídky. To přináší razantní úspory. Například MZV a SRS shodně za telekomunikační služby uspoří dvě třetiny nákladů. Dial Telecom přináší podrobnější čísla:

Ministerstvo zahraničních věcí
• Dodávaná služba: Poskytování hlasových služeb (národní i mezinárodní, fixní i mobilní)
• Dokončení tendru: leden 2013
• Spuštění služby u zákazníka: 27. březen 2013
• Úspora: místo plánovaných celkových nákladů 6 milionů Kč za 3 roky na méně než 2 miliony Kč za stejné časové období
• Úspora v procentech (oproti smlouvám v KIVS): 66 %

Státní rostlinolékařská správa
• Dodávaná služba: Propojení více než 70 lokalit v České republice (technologie IP VPN) a připojení do CMS (centrální místo služeb)
• Dokončení tendru: konec ledna 2013
• Spuštění služby u zákazníka: 28. březen 2013
• Úspora: místo plánovaných celkových nákladů 2,5 – 3 milionů Kč za 11 měsíců na 800 tisíc Kč za stejné období
• Úspora v procentech (oproti smlouvám v KIVS): mezi 68 a 73 %

Jedná se pouze o úspory za dodávku dílčích služeb pro dvojici státních úřadů. Tomáš Strašák, obchodní ředitel a předseda představenstva Dial Telecomu, odhaduje, že celá státní sféra platí za telekomunikační služby až o půl miliardy korun ročně více, než by mohla, kdyby do vlastních tendrů na dodávku těchto služeb přizvala i menší poskytovatele.

Mezi další úřady, které se k odklonu od centralizovaných dodávek telekomunikačních řešení odhodlaly již loni, patří správce státní kasy ministerstvo financí nebo Český statistický úřad. Také tyto instituce dokázaly získat tržní ceny, které byly o 50 až 80 % výhodnější, než jim dříve zajišťovalo ministerstvo vnitra přes KIVS.

Tomáš Strašák dále doplňuje: „Věříme, že ostatní úřady, stejně jako ministerstvo financí, ministerstvo zahraničních věcí nebo Státní rostlinolékařská správa, provedou vlastní tendry na nákup telekomunikačních služeb. Z našeho pohledu je to jediná cesta, jak snížit náklady na tyto služby, protože stát to v posledních třech letech navzdory jeho proklamacím nedokázal.

Více informací Vám poskytneme na stránkách http://www.dialtelecom.cz nebo na těchto kontaktech:


Martina Setunská
Marketing manager, PR
tel.: + 420 226 204 159
email: martina.setunska@dialtelecom.cz
www.dialtelecom.cz

Pavel Křižka
PR Manager
tel.: +420 732 582 776
email: pavel.krizka@justc.cz                                                         
www.justC.cz

O firmě Dial Telecom, a.s. (Česká republika)
Akciová společnost Dial Telecom je poskytovatelem komplexního portfolia hlasových, datových a internetových služeb s garantovanou dostupností po celé České republice prostřednictvím vlastní jednotné optické sítě. Síť společnosti Dial Telecom má centrální dohledové centrum v Praze. Monitorování sítě i pracoviště podpory zákazníků pracují v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Dial Telecom, a. s., je držitelem certifikátů ISO 9001:2009 se zaměřením na management jakosti, ISO 14001:2005 pro kvalitu environmentálního managementu a ISO 27001:2006 pro řízení informační bezpečnosti, tedy ochranu citlivých informací před neoprávněným přístupem.