Dial Telecom dokončil fúzi se společností STAR 21 Networks


30.8.2013
Praha
Dial Telecom, a.s., přední český poskytovatel telekomunikačních služeb, úspěšně dokončl fúzi se společnosti STAR 21 Networks, a.s.

Dovolujeme si oznámit, že s účinností od 1. 9. 2013 došlo k fúzi sloučením společnosti STAR 21 Networks, a. s.,  a společnosti Dial Telecom, a. s., se sídlem Křižíkova 36a/127, 186 00 Praha 8, IČO: 281 75 492. V této souvislosti přešlo veškeré jmění společnosti STAR 21 Networks, a. s., na společnost Dial Telecom, a. s., která se stává nástupnickou společností, a společnost STAR 21 Networks, a. s., tímto zaniká. Veškeré obchodně - dodavatelské vztahy zůstávají beze změn. Váš Dial Telecom.

Více informací Vám poskytneme na stránkách http://www.dialtelecom.cz nebo na těchto kontaktech:


Martina Setunská
Marketing manager, PR
tel.: + 420 226 204 159
email: martina.setunska@dialtelecom.cz
www.dialtelecom.cz

Pavel Křižka
PR Manager
tel.: +420 732 582 776
email: pavel.krizka@justc.cz                                                         
www.justC.cz

O firmě Dial Telecom, a.s. (Česká republika)
Akciová společnost Dial Telecom je poskytovatelem komplexního portfolia hlasových, datových a internetových služeb s garantovanou dostupností po celé České republice prostřednictvím vlastní jednotné optické sítě. Síť společnosti Dial Telecom má centrální dohledové centrum v Praze. Monitorování sítě i pracoviště podpory zákazníků pracují v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Dial Telecom, a. s., je držitelem certifikátů ISO 9001:2009 se zaměřením na management jakosti, ISO 14001:2005 pro kvalitu environmentálního managementu a ISO 27001:2006 pro řízení informační bezpečnosti, tedy ochranu citlivých informací před neoprávněným přístupem.