GDPR


Poskytovatel zpracovává osobní údaje  v souladu s Nařízením EP a Rady (EU)  2016/679 - GDPR. Zásady nakládání s osobními údaji a jejich ochrany jsou v  úplném znění ke stažení níže.