Vyjádření k sítím


Podávání žádostí o vyjádření k existenci sítí ve vlastnictví společnosti Dial Telecom, a.s.

Společnost Dial Telecom, a.s., v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydává vyjádření k existenci sítí.
Žádosti, s platností od 1. 10. 2013, je možné podávat následujícím způsobem:

V žádosti, kromě kontaktních údajů, musí být přiloženo zakreslení zájmové oblasti, nejlépe nad podkladem katastrální mapy, obvykle z projektové dokumentace.

Vyjádření jsou zpoplatněna  částkou 270,- Kč a jsou zasílána žadatelům prostřednictvím e-mailu nebo České pošty, s.p., na dobírku. Součástí vyjádření je i daňový doklad.

Kontaktní telefon:
+420 226 204 100